Med FN som uppdragsgivare
Per Anders Berthlin har jobbet många drömmer om. Som konsult inom krishantering och räddningstjänst med internationell inriktning blir resorna många.
Den senaste månaden har Per Anders hunnit besöka Belgien, Holland, Pakistan, Förenade Arabemiraten och Armenien. Hans företag IntOps är två år gammalt och jobbar med både svenska och utländska myndigheter med fokus på internationellt bistånd och räddningsinsatser samt med olika FN-organisationer.
– Jag ingår i en kader av FN-människor som åker ut och stöder drabbade länder med koordinering av internationell hjälp i ett system som heter UDAC, säger Per Anders som har en bakgrund inom, numera nedlagda, Statens Räddningsverk.

På hemmaplan håller IntOps föredrag och övningsscenarion med universitet som är inriktade på kris eller katastrofverksamhet. En del av verksamheten man gärna utvecklar framöver.
– Där har jag möjlighet att få dela med mig av all den erfarenhet jag hunnit få.
Och Per Anders erfarenhet är stor, redan 1994 åkte han på sin första utlandsinsats, något som han fortsatt med sedan dess. En stor spännvidd är IntOps signum, Per Anders är en av få som har arbetat både med FN:s, EU:s och NATO:s system för koordinering och samordninga av internationell verksamhet.

Intops AB

Bransch:
Utbildning

Telefon: 073-3842874
Fax: 070-2847129


Email:
pa@intops.se

Hemsida:
www.intops.se

Adress:
Intops AB
Skolbacken 51
19330 Sigtuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN